Üçyıldız Peynircilik / Kars Gravyeri

KARS GRAVYERİ

Kars ilimize özgü gravyer peyniri Avrupai tarzda bir peynir olup, İsviçre kökenli bir peynirdir. Kars gravyer peynirinin içinde 1-2 cm. çapında, kiraz büyüklüğünde delikler bulunur.

Tam yağlı inek sütü kullanılır ve kokusu keskindir.